Přednášky a semináře

V přednáškách a navazujících diskuzích bude prostor nechat se inspirovat od zajímavých mluvčích a diskutovat s nimi.

Fakta o klimatu: co víme o změně klimatu a co má podle analýz smysl dělat

Petr Holík


V rychlosti si projdeme fyzikální základy změny klimatu a podíváme se, co říká současná věda o trendech vývoje do budoucna. Uděláme si přehled v tom, jaké kroky lidská společnost podniká pro udržení globální teploty pod kritikou hranicí a jaké kroky budou v nejbližších letech potřeba. Zaměříme se také na oblast řešení změn klimatu a na to, na kterých místech je klíčové, aby se tato řešení děla. Uvítám také vaše otázky či postoje, které můžeme sdílet ve společné diskuzi. 

Role mladých lidí v environmentálním hnutí

Bohuslav Binka


Mladí lidé vždy hráli a i nyní hrají důležitou roli ve společenském i environmentálním hnutí. V této přednášce se blíže podíváme na jejich roli v nedávné historii, která nám může být inspirací, a nahlédneme do aktuálních výzkumů hodnot mladé generace. V čem nás může historie a současný výzkum inspirovat? Máme to stejně a nebo je naše realita dnes jiná?
Přístupy k řešení environmentálních výzev

Martina Paulíková, Filip Šálek, Lukáš Dubec


Přijď se zapojit do diskuze o přínosu různých přístupů k řešení environmentálních výzev! Kdy je lepší jít do přímé akce a kdy zase podepsat petici nebo zorganizovat kampaň? Nebo je výhodnější působit dlouhodobě a lokálně a měnit tak přístup lidí ve svém okolí? Diskuze se zúčastní zástupci různých neziskovek a iniciativ s různými přístupy. 

Náš hlas je slyšet 

Martin Nawrath


Co za zprávy by měly znít hlasitě dnešním světem, aby se v něm za 50 let žilo lépe než dnes? Umíme je uchopit? Umíme je vůbec zformulovat? Komu jsou určeny? Jak se za ně umíme sami postavit už dnes? 

Abychom po dva dny nezůstali v konferenční bublině, zkusíme vypustit bubliny vzkazů a zpráv, které budou nepřehlédnutelné a vyvolají ozvěny.

Přijď sdílet své názory, zkušenosti a postřehy o světě dneška a budoucnosti, které si možná necháváš pod pokličkou nebo polštářem, ale je nejvyšší čas je přepsat do slov a činů. 

Obnova přírody!

Vojtěch Kotecký


Stav lesů, vodních toků a zejména zemědělské krajiny se v celé Evropské unii stále zhoršuje. Jen pro ilustraci: od roku 1991 vymizelo téměř 30 procent lučních motýlů, populace běžných polních ptáků klesly o víc než 35 procent, pouze šestina přírodních prostředí je v dobrém stavu.

Nestačí tak chránit cenné přírodní území, ale je třeba se zaměřit i na ostatní části krajiny. Nejen v její ochraně, ale přímo v obnově. K tomu je právě schvalováno nařízení EU na obnovu přírody (Nature Restoration Law), na jehož základech ČR tvoří svůj plán obnovy řek do původních toků, ozdravení lesů a oživení krajiny. Přijď se dovědět více a diskutovat, jak se v tom můžeš i ty angažovat.


Workshopy

Sobotní část programu bude složená z praktických workshopů na různá témata z oblasti psychologie a komunikace, přípravy vlastního projektu, právních aspektů klimatického aktivismu či více prožitkových a reflektivních aktivit. Workshopy nabízí zejména nové informace, nástroje či možné pohledy užitečné pro vaše vlastní zapojení v projektech pro Zemi a společnost.


Komunikace environmentálních témat s veřejností

Bohuslav Binka


Jak správně komunikovat environmentální témata, aby vám ostatní naslouchali a abyste je vtáhli do akce? Přijď si poslechnout základy ekopsychologie a environmentální etiky, na kterých staví účinné komunikační strategie. Dozvíš se tipy, jak motivovat okolí k participaci, příklady úspěšných kampaní, ale také čemu se radši v komunikaci vyhnout.

Environmentální žal: jak pomoci sobě i lidem kolem mě

Martin Nawrath


Smutek, úzkost, strach, vztek, pocity viny či bezmoci… tohle a mnohem více zažívají lidé pod tlakem problémů, které je daleko převyšují, jako je třeba klimatická krize. V rámci workshopu se stručně seznámíme s konceptem a praxí aktivní naděje hlubinné ekoložky Joanny Macy. Dotkneme se našich zdrojů, škály emocí prožívaných nejen v souvislosti s klimatickou krizí a pokusíme se nacházet nové pohledy i konkrétní kroky pro osobní život i komunitu.

Nenásilná komunikace: jak mluvit o klimatické krizi bez konfliktů

Petr Holík


Nenásilná komunikace (NVC) je způsob komunikace směřující k porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Lze nalézt porozumění a řešení i v tak náročných tématech jako je klimatická změna nebo jiná globální témata? A jak se tedy bavit se svými blízkými a nebo třeba s někým na druhé straně barikády, aby se zbytečně nerozhořel konflikt, přes který nelze jít dál?

Psychohygiena pro aktivisty: jak se o sebe starat a nevyhořet

Klára Vožechová


Při řešení globálních a klimatických výzev nesmíme zapomínat také sami na sebe. Když se sami dostaneme na hranici svých možností, už nepomůžeme ani svému okolí a Zemi. Přijď si na praktický a prožitkový workshop pro tipy a informace, jak budovat udržitelnost nejen ve vnějším světě, ale i v tom vnitřním. Interaktivní workshop vám pomůže rozpoznat včas varovné signály syndromu vyhoření a poskytne ti konkrétní tipy na to, jak vyhoření předcházet. Podíváme se také na to, jak se se syndromu vyhoření postavit, když už ho prožíváš ty nebo tví kolegové*yně. Zaměříme se také na chronický stres, jeho zvládání a nastavení work-life balance tak, abychom ho ideálně vůbec nepotkali.

Naplánuj svůj projekt

Marek Mencl


Navrhni svůj projekt tady a teď a odejdi s hotovým. Zkušený lektor tě provede tvorbou vizí a cílů pro tvůj projekt, navrhneš si cestu, kterou se vydat, a zhodnotíš její výhody a rizika. Stanovíš si také akční kroky, které je třeba udělat, a v pondělí hned po konferenci můžeš začít s realizací!

Finance pro tvůj projekt!

Eva Pavelová


Získej rychlý přehled, kde a jak můžeš získat finance na svou akci pro přírodu nebo svůj projekt, záměr či kampaň. Dozvi se, kde a jak můžeš úspěšně své akce a aktivity propagovat. Nabízíme ti dvoublok s praktickými infomacemi, které se ti budou hodit.

Poradní kruh: sdílení příběhů

Eva Dittingerová


Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Jednoduché principy poradního kruhu (councilu) nám pomohou bez předsudků slyšet příběhy ostatních, najít v nich pro sebe to, co máme slyšet, a ze srdce sdílet vlastní příběh pro druhé. V poradním kruhu lze také hledat odpovědi na své otázky k environmentálním tématům a slyšet příběhy ostatních, kteří řeší často stejná dilemata a problémy.

Reflexe mého zapojení

Daniela Syrovátková


Ráno si poslechnu podcast o klimatu, pak běžím na seberozvojový seminář, v pauze posílám dar neziskovce, místo oběda vydávám jídlo potřebným, odpoledne jedu za město sázet stromy, večer tvořím transparent na zítřejší demonstraci a přes noc píšu petice a dopisy poslancům… A někdy je také čas se zastavit a podívat se na to všechno, co dělám. Jaká je moje vize? Dává mi smysl, co vše dělám? Jsem s tím spokojený*á nebo to pro sebe potřebuji jinak? Je v mém případě méně více a nebo mám ještě kapacity zabrat? 

Lesní mysl

Martina Holcová


Lesní mysl je o zklidnění, vydechnutí, nadechnutí, urovnání myšlenek, tréninku přítomnosti, vnímání nejen mysli, ale i pocitů, těla. Metoda vznikala po dobu 20 let ve Finsku. Je založená na poznatcích pozitivní psychologie a mindfulness tréninku s využitím principů koučování. Je jednoduchá a přístupná každému. A lepší, než o tom jen mluvit, je si to vyzkoušet. Venkovní procházkou s lesní myslí vás provede instruktorka Lesní mysli.

Klimatická žaloba: právní dílna

Petr Baroch, Vincenc Bouček


Interaktivní, velmi prakticky zaměřený právní seminář vedený dvěma ostřílenými právníky. Ukážeme si, jak uspořádat petice, žádat o informace a lokálně se angažovat, k čemu jsou spolky, k čemu žaloby, trestní oznámení a podněty úřadům, jak pořádat demonstrace a jak jednat s policií.

Jak na (komunitní) akce pro přírodu a krajinu

Dalimil Toman


Získej konkrétní náměty, co a jak můžeme dělat pro naši krajinu. Jak zorganizovat (dobrovolnickou) akci na ochranu životního prostředí? Tak, aby nejen přinesla něco užitečného přírodě, ale zároveň zapojila místní komunitu a nabídla účastníkům inspirující neformální vzdělávání a osvětu? Přijď se dozvědět, jak vhodně zvolit cíle akce, vybrat vhodnou dobrovolnickou činnost, jak na akci přizvat veřejnost. Jak při organizaci takové akce postupovat, čeho se vyvarovat, co naopak nezapomenout využít.

Radikální imaginace

Katarína Kováčová


Jako společnost čelíme několika krizím současně – pandemie, rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými, klimatická krize, úbytek biodiverzity. Jak z těchto problémů ven? Abychom dokázali lepší budoucnost vytvořit, musíme si ji nejdříve umět představit. Během workshopu se účastníci a účastnice vyzkouší posílit svůj „sval imaginace“ prostřednictvím provázené vizualizace a také si formulují, v čem může vize jejich ideálního světa informovat jejich chování v dnešním světě.


Panelové diskuze

V moderovaných panelových diskuzích vystoupí zajímaví hosté zastupující pestré názorové složení angažovaných lidí a zájmových skupin. Do diskuzí je možné se zapojit z pléna a klást otázky přímo diskutujícím, utříbit si vlastní názory a myšlenkově se obohatit.

Environmentální výzvy dneška jako příležitost?

Jiří Lehejček, Hana Tesák Vrtala, Terezie Chamráthová, Tadeáš Pospíšil, Jan Rovenský


Pět inspirativních hostů a hostek promluví o své zkušenosti, jak zvládají a prožívají environmentální výzvy dneška: Co v nich vzbuzuje radost a naději a co naopak bezmoc a smutek? Jaké příležitosti v environmentálních výzvách vidí a co je motivuje se do nich pouštět? A co je na jejich cestě překvapilo a změnilo jejich pohled na environmentální otázky? Kde vidí cestu pro udržitelnou budoucnost a co nám dle nich k ní pomůže směřovat?

Na panel jsou pozváni zástupci a zástupkyně Fridays for Future, podcastu 2050, Hnutí Brontosaurus, ministerstva životního prostředí a akademické sféry.

Spravedlivá transformace společnosti

Tomáš Hajzler, Tadeáš Žďárský, Petr Holub, Zuzana Hellerová


Ochrana životního prostředí a řešení klimatické změny staví před společnost mnoho výzev. Ty přináší změny v našich životech, v hospodářství, energetice, dopravě… Mnozí lidé se jimi cítí ohroženi. Jak změnit či utlumit průmyslová odvětví, jež znečišťují prostředí a přispívají ke klimatické změně aniž bychom ohrozili živobytí mnoha lidí? Jak vyvážit rozvoj nových technologií a snahy o zastavení nekonečného hospodářského růstu? Jak dobře rozvíjet nové formy zeleného byznysu?

Sdílení dobré praxe

Naše konference je hlavně o setkávání, vzájemné inspiraci a sdílení toho, čeho se nám společně daří dosahovat. K tomu budou ve formálním programu vyhrazeny bloky Sdílení dobré praxe a zkušeností, které přinesou hlavně vaše příběhy a dobrou praxi z různých iniciativ a organizací. Můžeme se vzájemně propojit a obohatit, podpořit se a sdílet, co se nám daří a co třeba méně. Budeme rádi, když se do dění v rámci konference aktivně zapojíš!

Sdílení dobré praxe: Združenie Slatinka, Hnutí Brontosaurus, Strom života

Martina Paulíková, Hana Rosová, Jozef Kahan


Združenie Slatinka (Slovensko): od záchrany řeky před přehradou až po širokou škálu aktivit v ochraně přírody a environmentální výchově a silné regionální sdružení.

Hnutí Brontosaurus (ČR): brontosauří metoda aktivizace nejen mladých lidí do ochrany a péče o životní prostředí. Dobrovolnictví, neformální vzdělávání, zážitková pedagogika…

Strom života (Slovensko): jak vzdělávat, rozvíjet osobnost a směřovat k ochraně a zvelebování životního prostředí už od útlého věku.

Sdílení dobré praxe: ochrana přírody, krajiny a biodiverzity


Jak a čím je u nás ohrožena biodiverzita, jaké jsou nejdůležitější vlivy? Co ohrožuje krajinu? Co můžeme v tomto dělat jako občané–jedinci, spolky, vlastníci atd. Co lze dělat na „vlastní triko“,  v čem prioritně působit např. na obce.? Přijď se inspirovat lektorem i dalšími účastníky. Přijď sdílet praxi ze své činnosti, jak lze pečovat o biodiverzitu, ochranu konkrétních druhů, jak se daří díky tvému projektu pečovat o zeleň, zadržování vody či kus krajiny. Přijď na tento blok sdílení dobré praxe: obnova přírody a biodiverzita.

Sdílení dobré praxe: kampaně a práce s veřejností

Milan Štefanec


Jsi aktivní v kampani pro klima a přírodu v nějaké organizaci? Nebo sám*a pořádáš lokální kampaně a osvětu v místě, kde žiješ? Organizuješ Dny Země, iniciuješ petice nebo pořádáš komunitní sázení stromů? Nebo se v tomto chceš jen inspirovat. Přijď sdílet v sdílení dobré praxe: kampaně a práce s veřejností.

Sdílení dobré praxe: udržitelnost v osobním životě


Přijď sdílet s ostatními to, jak zrovna ty osobně přispíváš svým dílkem k řešení environmentálních výzev. Vaříš vegansky? Vyrábíš doma ekologickou kosmetiku? Žiješ soběstačně nebo zerowaste? Mluvíš s lidmi kolem sebe o environmentálních tématech a daří se ti to? Nebo ti dává smysl něco jiného? Sdílej s ostatními svůj příběh nebo klidně dones i ukázku své činnosti. 🙂 Nebo se v tomto chceš jen inspirovat. Přijď na blok sdílení dobré praxe: udržitelnost v osobním životě. 

Sdílení dobré praxe: environmentální vzdělávání

Jozef Kahan


Pracuješ s dětmi či mládeží a vedeš je k pochopení environmentálních témat? Pořádáš dobrovolnické či vzdělávácí akce pro klima a přírodu? Děláš environmentální osvětu mezi lidmi kolem sebe? Nebo jinak pracuješ s lidmi v tématech klimatické změny a ochrany přírody? Přijď sdílet svou praxi a inspiruj ostatní! Nebo přijď sám*a inspirovat. Přijď na blok sdílení dobré praxe: environmentální vzdělávání.Doprovodný program

Chystáme pro vás také bohatý doprovodný program. V rámci něj se můžeš těšit například na Jarmark enviro neziskovek a iniciativ, které tu představí svou činnost a možnosti zapojení se. K dispozici bude také Čajovna a chill out zóna, kde můžete dobít baterky a nebo se také neformálně pobavit s ostatními o tématech, na které se zatím nedostalo, či získat nové kontakty pro další spolupráci. V pátek večer nás čeká slavnostní Galavečer s vernisáží výstavy Příběhy nadšení a koncertem, v sobotu potom neformální Afterparty

Koncert

Zhilee


Julie Goetzová aka Zhilee ve svém hudebním projektu servíruje divákovi nečekanou dávku performativně loopované muziky. Obrazy šifruje do několika jazyků, často nevíte, kam se težiště skladby překulí a tak jen posloucháte a už při koncertu vám to nedá a budete si říkat.

Budete si říkat, že i při vší snaze, si nezapamatujete všechny verše a doma na ně budete moct jen vzpomínat jako na setkání s přítelem, ze kterého nemáte žádné fotky. A tak se necháte naplnit dojmem ze setkání s Juliiným světem, oživíte dojem z hlediště v mlze, hlediště pod děskou stoličkou, hudebnice s violou. Dojem z vystupující Zhilee [žilí].

Koncert

Orinoko


Post-rave grooves, zvuky samplů nachytaných v okolí, syntéza, hutné beaty a nekonečné vlnobití oscilací ve spleti kabelů a nástrojů. Adéla Konečná aka Orinoko je hudebnice a multimediální umělkyně, je rovněž členkou olomouckého kolektivu HLUBINA a kapely DŸSKO.

Vernisáž výstavy Příběhy nadšení


Je to už téměř padesát let, kdy v roce 1974 vzbudila Akce Brontosaurus obrovskou vlnu nadšení pro pomoc přírodě a památkám. Desetitisíce lidí se pustily do sázení stromů, oprav hradů, kosení chráněných luk nebo čištění studánek. Zároveň však narůstal zájem o stav a ochranu životního prostředí, konaly se nejrůznější debaty a mnozí lidé aktivně vystupovali za ochranu přírody a krajiny či proti znečišťování prostředí. Je tomu tak dodnes.

Přijď na vernisáž výstavy Příběhy nadšení, která představuje výběr příběhů  z oblasti ochrany přírody a envirovýchovy, které vznikly díky nadšení dobrovolníků za 50 let činnosti HB.

Pokud nechceš, aby ti cokoliv uniklo, odebírej novinky a sleduj událost na Facebooku.