Harmonogram konference

Legenda

Panelová diskuze      
Přednáška s diskuzí 
Workshop             
Sdílení dobré praxe  


Pátek

Hlavní program Doprovodný program
8:30 Registrace
9:30 Zahájení konference
10:00 Environmentální výzvy dneška jako příležitost? Jarmark neziskovek a iniciativ, výstava, čajovna
11:30 Coffee Break
12:00 Role mladých v environmentálním hnutí Fakta o klimatu: co víme o změně klimatu a co má podle analýz smysl dělat Obnova přírody!
13:00 Oběd
14:30 Náš hlas je slyšet Sdílení dobré praxe: Združenie Slatinka, Hnutí Brontosaurus, Strom života Nenásilná komunikace: jak mluvit o klimatické krizi bez konfliktů
15:00 Přístupy k řešení environmentálních výzev
16:30 Coffee Break
17:00 Spravedlivá transformace společnosti
18:30 Zakončení dne, vernisáž
19:00 Večeře
20:00 Koncert, party


Sobota

Hlavní program Doprovodný program
8:30 Registrace
9:30 Zahájení druhého dne
10:00 Klimatická žaloba: právní dílna Komunikace environmentálních témat s veřejností Sdílení dobré praxe: ochrana přírody, krajiny a biodiverzity Lesní mysl Výstava, čajovna, burza nápadů
11:30 Coffee Break
12:00 Klimatická žaloba: právní dílna Environmentální žal: jak pomoci sobě i lidem kolem mě Jak na (komunitní) akce pro přírodu a krajinu Reflexe mého zapojení
13:00 Oběd
14:30 Naplánuj svůj projekt Poradní kruh: sdílení příběhů Sdílení dobré praxe: kampaně a práce s veřejností Radikální imaginace
16:30 Coffee Break
17:00 Finance pro tvůj projekt! Psychohygiena pro aktivisty Sdílení dobré praxe: udržitelnost v osobním životě Sdílení dobré praxe: environmentální vzdělávání
18:30 Zakončení konference
19:00 Večeře, afterparty